NRB Commercial Bank Ltd

Corporate Information

Rajshahi Sadar Reg Sub Branch

Rajshahi Sadar Registry Office, Rajshahi Court, Rajshahi
Email:
Contact Number: 01718280464
Swift Number: NRBBBDDH

NRB Commercial Bank Branch Manager

Md. Mahfujur Rahman
mahfujur@nrbcommercialbank.com

Head Of Branch

NRB Commercial Bank  Manager Operation

Manager Operation

NRB Commercial Bank Credit In Charge

Credit Department

NRB Commercial Bank Foreign Exchange In Charge

Foreign Exchange